GRAVER OG RENOVERER: Fredd Wilsgård renoverer «halve» Torsken sammen med broren Vidkun. Her foran den sentralt plasserte Doktorgården, som han har bestemt seg for å gjøre om til en perle midt i bygda. Foto: Jan Harald Tomassen

Fredd gjenreiser bygda med laksepenger