30 prosent færre voldanmeldelser under korona-stengingen: - Mye av volden er knyttet til uteliv og alkoholbruk

foto
Troms politidistrikt har mottatt færre sedelighetssaker mens Norge har vært koronastengt. Foto: Ronald Johansen / iTromsø