Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte 933 millioner kroner i erstatninger i fjor. I 2015 ble i alt 1.492 erstatningssøkere tilkjent erstatning.

– Det er viktig at pasientene får dekket tapet de har hatt etter feilbehandling i helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

59 fikk medhold

De største utbetalingene på landsbasis gjaldt feilbehandlinger innen ortopedi (209 mill.), svulster og kreftsykdommer (176 mill.) og skader på barn i forbindelse med fødsler (80 mill.)

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem. Det vet vi kan være av stor betydning for å komme seg videre etter å ha fått en pasientskade, sier NPE-direktøren.

Av erstatningssakene som gjaldt Troms ble det gjort vedtak i 206 saker. 59 fikk medhold (29 prosent), mens 147 fikk avslag. Erstatningsutbetalingene i Troms utgjorde 43,9 millioner kroner i 2015, mens utbetalingene i Nordland var 40 millioner kroner og i Finnmark 20 millioner kroner.

Mørketall

I 2015 fikk NPE 5.742 krav om erstatning, en økning på ti prosent i forhold til året før. 300 av sakene gjaldt Nordland, 294 av sakene Troms og 78 av sakene Finnmark.

NPE har aldri mottatt så mange saker i løpet av et år. Jørstad synes det er vanskelig finne en bestemt årsak til hvorfor NPE får inn flere saker enn tidligere.

– Vi har nok ment at det er mørketall, og det kan være at flere melder saken sin til oss nå.

Mer informasjon

En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling.

– Det er også grunn til å tro at folk flest generelt sett er mer opplyste om hvilke rettigheter de har, og at denne rettighetsbevisstheten har bidratt til at NPE mottok rekordmange saker i 2015, mener Jørstad.

ØKNING: Norsk Pasientskadeerstatning mottar stadig flere krav om erstatning etter feilbehandling. Direktør Rolf Gunnar Jørstad tror det kan skyldes at helsepersonell har blitt flinkere å informere pasientene om muligheten til å få erstatning etter feilbehandling. Foto: Norsk Pasientskadeerstatning Foto: Norsk Pasientskadeerstatning