Vi er gått inn i et nytt år, og det er på tide å oppsummere været i den siste måneden av 2015. Måneden var preget av milde temperaturer, grått vær og mye nedbør.

Mildt hvert femte år

Middeltemperaturen i Tromsø i desember var -0,4 grader. Normalen er -3,3 grader.

I en pressemelding skriver Vervarslinga for Nord-Norge at det er vanlig at det er varmere cirka hvert femte år i desember. Sist gang det var så varmt i årets siste måned, var i 2008. Da ble det registrert -0,2 grader som middeltemperatur i desember.

Varmest var det 1. juledag. Da ble det målt hele 5,7 grader ved Vervarslinga. Kaldest var det 17. desember, med -7 grader.

Vått

Det ble også våtere enn normalt i desember.

Det var mulig å måle nedbør i byen 23 av månedenes 31 dager.

Totalt falt det 173 millimeter nedbør i løpet av måneden, mens normalen er 106 millimeter. Sist vi hadde en desembermåned med så mye nedbør, var i 2006. Da falt det hele 193 millimeter nedbør.

Ingen dager med klarvær

Gjennomsnittlig snødybde var 32 centimeter, og mest snø ble målt 17. desember – hele 63 centimeter.

Det ble ikke registrert noen dager med klarvær i desember