Det melder universitetet på sine hjemmesider.

Westergaard er professor i språkvitenskap og sier til UiTs nyhetstjeneste at det er en stor anerkjennelse å bli valgt inn i akademiet.

– Det er en stor ære å bli foreslått som medlem i Det Norske Videnskapsakademi. Det er også en anerkjennelse av det gode lingvistikkmiljøet vi har ved UiT, og det arbeidet som har vært gjort over mange år innenfor språktilegnelse, sier hun.

Det er litt i overkant av 880 faste medlemmer i Videnskapsakademiet, og fra før har UiT 15 medlemmer i akademiet.

Westergaard har vært professor i språkvitenskap siden 2009. Hun er også professor 2 ved NTNU i Trondheim.