TROMSØ/OSLO: Tromsøjenta hadde etter lang tids sykdom, avsluttet behandling og kommet seg på beina i januar 2013. I mars ville hun miste sykepengene fra NAV, og for å legge opp løpet videre tok hun kontakt med NAV i Oslo.

– Der fikk jeg en saksbehandler, som tok meg på alvor og så mine behov. Hun rådet meg til å starte rolig, og søke arbeidsavklaringspenger inntil jeg var sikker på at jeg klarte å jobbe 100 prosent. Så det gjorde jeg, forklarer Ditlefsen.

Hun leverte søknad, men da hun i mars mistet sykepengene, hadde hun enda ikke hørt fra NAV. Ifølge Ditlefsen var søknaden aldri blitt registrert, og hun sto uten jobb og uten inntekt.

– Den nye søknaden ble registrert først seks uker etter at sykepengene tok slutt. Heldigvis fikk jeg i mellomtiden god støtte og økonomisk hjelp fra mine foreldre, sier Ditlefsen.

Fikk avslag

Da svaret fra NAV endelig kom, fikk hun seg en ny overraskelse. Til tross for at NAV rådet henne til å søke arbeidsavklaringspenger, ble søknaden avslått, av samme instans.

– Det hadde ikke engang falt meg inn at det kunne skje. Jeg ble oppfordret til å klage på vedtaket, noe jeg også gjorde, sier hun.

Hun var frisk på papiret, og hadde et sterkt ønske om å ta sertifikat og begynne å jobbe. Men å skulle komme seg på beina, og samtidig ta opp kampen mot NAV, tok mye krefter.

– Jeg følte at jeg havnet mellom alle stolene. Hver gang jeg var i kontakt med NAV måtte jeg fortelle hele historien på nytt. Det tappet meg for krefter, som jeg burde ha brukt på å komme meg tilbake til livet og til arbeidslivet, sier hun.

Nytt vedtak

Flere måneder senere, på senhøsten, ble hun rådet av bekjente til å søke dagpenger. Kort tid etter at søknaden ble sendt, fikk hun innvilget dagpenger hos NAV.

– Jeg har aldri forstått hvorfor jeg ikke ble rådet til å søke dagpenger i utgangspunktet. For meg var det jo samme hva slags penger jeg fikk, så lenge jeg hadde noe å leve av til jeg kom i jobb, sier hun.

Dagpengene gjorde situasjonen enklere, men følelsen av å ha sløst bort både tid og krefter i NAV-systemet, satt dypt.

– Jeg har vært syk lenge, men jeg har likevel alltid vært prinsippfast. Rett skal være rett, selv om jeg var både sliten og lei, ville jeg ta den kampen mot NAV.

Fikk jobb

I mai i år startet hun i ny jobb, og kunne selv tjene til livets opphold. I mellomtiden gikk klagesaken sin gang i NAV-systemet, før den endte i trygderetten - der Ditlefsen vant på alle punkter. Hun fikk innvilget arbeidsavklaringspenger, og får tilbake stønaden i alle de månedene hun sto uten inntekt.

– For meg handler det ikke egentlig om penger, selv om det føles godt å kunne betale tilbake de som har hjulpet meg. Min historie er jo bare en av mange, og jeg tenker mest på alle de som ikke får hjelp og støtte - og som av ulike årsaker ikke klarer å ta den kampen, sier hun.

Hun understreker at hennes motivasjon for å fortelle historien, ikke er å henge ut NAV, eller folkene som jobber der.

– Det jeg vil få frem, er at hvis man er sikker i sin sak, må man ikke gi opp. Det at en av fire vinner fram i trygderetten forteller jo at dette systemet ikke alltid fungerer som det skal, og at noe bør endres, påpeker hun.

Fikk fullt medhold i retten

Advokat Anne-Therese Zahl Hagen mener Ditlefsen vant en soleklar seier.

Hagen første Ditlefsens sak i trygderetten, og kan bekrefte at hun vant på alle punkter.

– Ut fra vår anke, har vi fått full seier i hennes sak. Retten slår fast at hun skal få arbeidsavklaringspenger fra første tidspunkt hun hadde krav på det, sier Hagen.

Fullt oppgjør

Det betyr at Ditlefsen med stor sannsynlighet vil få et fullt oppgjør fra NAV.

– NAV har i en slik sak to muligheter. Å anke saken til lagmannsretten, noe de svært sjelden gjør, eller treffe et nytt vedtak som er i tråd med trygderettens avgjørelse, forklarer Hagen.

Hun sier kjennelsen i trygderetten viser at NAV har gjort feil i saksbehandlingen.

– Her har trygderetten vurdert saken på en annen måte enn NAV. De har kommet til at vilkårene for avklaringspenger var oppfylt, sier hun.

Tøff kamp å ta

Advokatfirmaet Egeland, som hagen arbeider for, har ekspertise på NAV-saker. Hun erfarer at det for mange oppleves tøft å ta opp kampen mot systemet, men at antall saker som ender med omgjøring av NAvs vedtak, viser at det kan være verd innsatsen.

– Når man er i en sykdomssituasjon, er det klart at det er en ekstra belastning. Nå er det jo heller ikke slik at alle vinner frem i trygderetten - men at så mange gjør det, viser på generelt grunnlag at NAV ikke alltid gjør alt riktig i sin saksbehandling, sier hun.

– Ble utført for strengt skjønn

Leder ved Nav Frogner, Abdollah Hejab, erkjenner at det ble utført feil i saksbehandlingen av Ditlefsens søknad.

– I etterkant av avslaget om arbeidsavklaringspenger, har vi lagt merke til at det ble utført et litt for strengt skjønn i denne saken. I forhold til tidspunkt for registrering av søknaden har vi nå skjerpet rutinene våre og skal prøve å unngå slike tabber i fremtiden, sier Hejab.

Retten kvalitetssikrer

Ditlefsens klagesak endte til slutt opp i trygderetten hvor hun vant på alle punkter. Hele en av fire saker som ender opp her, vinnes av brukerne.

– At én av fire vinner i retten beviser bare at også vi som behandler disse sakene kan gjøre feil eller være for strenge. Da er det bra vi har et rettssystem som kvalitetssikring, forklarer Hejab.

Han peker likevel på at det ikke skal være nødvendig at saker ender opp i trygderetten.

– I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig at saker havner i retten. Av og til klarer vi ikke å se alle sidene i en sak, og da må det rettes opp i senere.

Beklager feil

Hejab mener situasjonen er beklagelig.

– Jeg synes det er veldig leit at Kristine (Ditlefsen) opplevde det som tungvint å nå frem hos oss og jeg beklager de feilene som ble gjort i saksbehandlingen. Dette er noe vi hele tiden prøver å utvikle og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Da er tilbakemeldinger fra brukerne svært viktige.