- Vi har valgt en effektiviseringsstrategi slik at passasjerene skal komme fortere fra A til B. Skal vi få opp bussbruken, må vi gjøre det mer effektivt å bruke buss, forklarer Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling og leder av styringsgruppa i Transportnett Tromsø.

- For mange holdeplasser

Torsdag formiddag presenterte Transportnett Tromsø sin strategi for hvordan bruken av kollektivtransporten skal styrkes. Her kom det fram at flere busstopp vil bli lagt ned for å gjøre det mer effektivt og attraktivt for folk å bruke bussen.

- Slik det er nå har vi altfor mange holdeplasser på flere av strekningene. For eksempel er det hele 22 busstopp bare på strekningen mellom Eidkjosen og bussterminalen på Kvaløysletta, forklarer driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen.

Han trekker også fram strekningen rute 42 kjører mellom sentrum og Gimle som et godt eksempel på ei rute som må effektiviseres.

- Også her er det altfor mange stopp. Jeg tar selv buss hver dag fra Skippergata til Gimle og ser at det tar mye tid. Skal folk velge buss fremfor bil, må noe gjøres, påpeker Nilssen.

- Musikk i mine ører

Bussjåfør Einar Berg jubler over at Nobina snart vil få færre holdeplasser på flere av sine ruter.

- Det er musikk i mine ører og jeg tror det blir applaus blant mine kolleger i Nobina når de får høre dette, påpeker han.

Ifølge Berg er det imidlertid ikke nok med færre holdeplasser.

- Vi trenger også hyppigere avganger.

Også dette lover Alvarstein vil bli en realitet.

- Vi skal få høyere frekvens på rutene, slik at det skal bli lettere å komme seg fram. Vårt mål er at man skal kunne stille seg på et busstopp og vite at det uansett kommer en buss om fem til ti minutter, ikke en halvtime.

Dersom alt går etter planen, håper Transportnett Tromsø at disse endringene kan komme i gang allerede i løpet av året.

- Forslaget går til høringsrunde nå, så i løpet av høsten regner jeg meg at vi skal ha god oversikt over dette, forklarer Alvarstein.

- På slutten av året bør det være mulig å få iverksatt dette dersom vi er heldig, påpeker fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.

Mål om 20 prosent

Ifølge Prestbakmo har Transportnett Tromsø er hårete mål i sikte.

- Per i dag er det 12 prosent av befolkningen som reiser kollektivt i Tromsø, så vi er allerede en god kollektivby. Kun Oslo og Bergen kan vise til en høyere andel reisende. Transportnett Tromksø har imidlertid mål om å øke kollektivandelen fra 12 til 20 prosent innen 2030. Skal vi klare det er det tre punkt som er viktig: Å kutte reisetiden, tilby høyfrekvente ruter og øke fremkommeligheten, forklarer han.

Han er ikke i tvil om at dette er realistiske mål.

- Realiteten er at størsteparten av dem som benytter seg av bilen her i byen forflytter seg innen en radius på tre kilometer. Dermed har vi et stort potensial for å få denne gruppa til å velge buss framfor bil, mener Prestbakmo.

Omlegging av ruter

Som et ledd i å effektivisere dagens bussruter avslører Alvarstein at de ikke bare vil redusere antall holdeplasser.

- Vi vil også innføre ekspressbusser på enkelte strekninger, samt at vi vil få et eget kollektivfelt på Stakkevollveien.

I tillegg vil noen av bussrutene få nye traseer.

- Blant annet er planen å flytte trafikken ned fra Dramsveien til Stakkevollveien for rute 20. Dette vil vi gjøre som et ledd i å styrke triangelet som går mellom sentrum, Breivika og Giæverbukta, forklarer Prestbakmo.