– Mange av dagens reguleringer har gått ut på dato. Tiden har løpt fra dem. Derfor er det viktig å fjerne disse for å få til en effektivisering av fiskerisektoren, sa fiskeriministeren da hun presenterte regjeringens melding om «en konkurransekraftig sjømatindustri».

Presentasjonen foregikk i Tromsø på Kystens Hus, og Aspaker sa at stortingsmeldingen skal behandles før påske neste år.

– Fiskeribransjen har vært ekstremt gjennomregulert, men hensikten med reguleringene har ikke kommet. I dag er fiskeindustrien pålagt en rekke plikter som er med på å gjøre bransjen ulønnsom, sier Aspaker til iTromsø.

Les også: - Sjømaten er vår lottogevinst

Liberalisering

I stortingsmeldingen foreslår hun å fjerne flere forbud og pålegg. Blant annet skal det ikke lenger være forbudt å bearbeide fisk om bord i fangstfartøyene, leverings- og bearbeidingsplikt for landanlegg skal fjernes og det skal ses på oppmykinger av den såkalte aktivitetsplikten.

– Det er bare å se på lakseindustrien. Hadde den hatt samme firkantede reguleringer som fiskerisektoren så ville vi ikke hatt noe lakseeventyr, sier Aspaker.

Hun åpner også for å avskaffe de forskjellige salgslagenes «monopol» på å definere minstepris på villfanget fisk. Hun vil at en «ekspertgruppe» skal få si sitt og at prisfastsettelsen skal være mer fleksibel enn i dag.

Les også: Aspaker vil endre leveringsplikten

Smidigere prisregulering

– Det vil gavne hele næringskjeden – både intdustiri og fiskere – at man får en smidigere fastsettelse av prisene på råstoffet, sier Aspaker.

På dette området får hun imidlertid motbør fra direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang.

– Jeg er skeptisk til det forslaget. I dag fungerer det veldig godt, og om vi skal få en ekspertgruppe inn i bildet frykter jeg at det vil bli økt byråkratisering, sier han.

Han vil heller ikke at det skal komme inn flere parter i prisfastsettelsesprosessen enn fiskeriindustrien og fiskerne.

– Da blir det veldig lett en politisering av prosessen, og det risikerer å bli veldig mye støy og uro, sier Myrvang.

Dette vil ikke Elisabeth Aspaker gå med på.

Les også: Norsk mat må satse på kvalitet

Mer forskning og innovasjon

– Det vi gjør er å skape en mer levekraftig sektor. Ingen er tjent med at det er som i dag, at store deler av bransjen er permittert halve året og at ingen egentlig har lyst til å søke seg til sektoren, sier hun.

Hun varsler også en økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon innenfor sjømatindustrien.

– I budsjettet for 2016 så har vi satset 170 millioner kroner på dette. Å skape flere inntjeningsmuligheter innenfor fiskerisektoren er særdeles viktig i dag når vi ser på den økonomiske situasjonen i hele landet.

– Fisk og sjømat vil stå for en større del av den norske økonomien i fremtiden og da må vi satse på den, sier Aspaker.

foto
KRITISK: Norges Råfisklags Trygve Myrvang mener at fiskeriministerens forslag kan føre til økt byråkratisering. Foto: Christer Pedersen