Strache går av som visestatsminister i Østerrike

foto