Norge gir utdanningsstøtte til barn med nedsatt funksjonsevne

foto