Det spørsmålet ville Høyres Erlend Svardal Bøe ha svar på i tirsdagens formannskapsmøte.

– Etter mitt syn så er det med på å gjøre sentrum mindre attraktivt, sier han.

Han har selv lagt merke til at det er innført parkeringsforbud fra klokken 23.00 i Vestregata ved rådhuset, i Killengrens gate, samt sør i Storgata.

– Hva er dette forankret i, og hvilke argumenter har man brukt, spør Bøe.

Brøyting

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at det er for å underlette snørydding som det er forbud mot å parkere i de aktuelle gatene om natta.

– Brøyting av sentrumsgatene må foregå nattetid, og om det står biler parkert langs gatene så er ikke dette mulig, sier hun.

Hun sier at hun kan forstå argumentet om at fjerningen av gratis parkering kan være en ulempe for enkelte.

– Samtidig så er dette en tidsbegrenset periode – fram til april, og det er dessuten godt om plass i tunnelanlegget, sier hun.

Ikke imponert

Bøe er dog ikke overdrevent imponert over begrunnelsen.

– Etter min mening blir nok hensynet til bydrift vektlagt mer enn hensynet til kommunens innbyggere. Bydrift har løst dette utmerket tidligere uten å stenge gater permanent over en lengre tidsperiode, sier han.

– Jeg håper at en i det minste kan korte inn forbudet til å gjelde fra kl. 24.00 til kl. 06.00.

Han mener også at endringen burde vært tatt opp slik at politikere og innbyggere hadde vært klar over dette forbudet på et tidligere tidspunkt.