I dag eier Troms Kraft 48,2 prosent av selskapet i nordfylket. Denne posten blir kjøpt av Ymber AS – tidligere Nord-Troms Kraftlag AS – for en ukjent sum. Det gjør at konsernledelsen øker egenkapitalandelen fra drøye 23 til 25 prosent som er bankens krav.

TK kjøper også

– Parallelt med denne transaksjonen er vi i dialog med vår største eier – Troms fylkeskommune (60 prosent) – om å overta deres andel i Ymber AS. Den er på 16,7 prosent. Går det i orden, vil vi fortsatt være deltaker i Nord-Troms – bare på en annen måte og i mindre målstokk, sier konsernsjefen.

Stopper storsalg

Det er også klart at vindmølleparken Fakken på Vannøya ikke lenger er til salgs. Semmingsen melder om mange interessenter, men at pristilbudene på anlegget, som kostet drøye 750 millioner kroner, har vært for lave.

– Vi har tatt flere nedskrivninger på Fakken som i dag er bokført med 260 millioner kroner. Det mener vi er et forsvarlig nivå.

Ikke realisert

– Ser vi på kontantstrømmen som anlegget gir, er den positiv. Men dersom vi hadde visst det vi vet i dag – blant annet med rekordlave strømpriser – ville Fakken ikke blitt realisert, erkjenner Semming Semmingsen.

På minussiden er det nettopp de rekordlave strømpriser som først og fremst preger fjorårstallene. Til gjengjeld gjorde engangseffekten knyttet til Kraft & Kultur-forliket sitt i revisoransvarssak med PWC. Her ønsker ikke Semmingsen å si hvilken sum det er snakk om og viser til regnskapet som blir offentlig om knappe tre uker.

Kvartalstall

Årstallene som Semmingsen presenterte i formiddag, ligger under 2014-nivået. Når det derimot gjelder kvartalsresultatet, er det historisk. Aldri før har Troms Kraft slått i bordet med inntekter på over milliarden. Årsaken ligger i at tallene fra datterselskapet Ishavskraft AS er konsolidert inn i TK-regnskapet. Resultatet før skatt endte på60,1 millioner kroner – opp fra 33,4 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Ikke utbytte

Til tross for et årsresultat på 83,6 millioner kroner, vil Troms Kraft heller ikke denne gang betale utbytte til sine eiere.

– Det skyldes ikke minst at vi ser for oss betydelige investeringer i ledningsnettet i årene som kommer. Mens vi på 50-tallet brukte over 1,5 milliarder kroner, er det tilsvarende tallet siden 2011 på beskjedne 185 millioner kroner, konstaterer Semming Semmingsen.

Regnskap

Troms Kraft – konsern:

Tall i mill. kr.20152014
Inntekter:2.118,02.124,8
Driftsresultat:375,5368,1
Res. før skatt:153,4169,4
Egenkapital:1.497,71.402,9
Totalkapital:5.045,35.205,0

Kvartalsregnskap:

Tall i mill. kr.1. kv. -151. kv. -14
Inntekter:1.071,9556,5
Driftsresultat:87,062,9
Res. før skatt:60,133,4
Egenkapital:1.585,41.423,4