Strengere regler for ferdsel på Svalbard – vil sette begrensninger for antall passasjerer på skip

foto