– Vårt mål er å best mulig tilrettelegge for at næringsvennlige kommuner både kan tiltrekke seg, og beholde, viktig kompetanse og arbeidsplasser. Selv om vi har en stram økonomisk situasjon har vi funnet rom for å styrke næringsfondet for Troms med 4 millioner kroner. Disse vil bli benyttet til å realisere prioriterte tiltak i regionen, forklarer fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

I budsjettet for 2023 styrkes støtteordningen til distriktsbutikker.

– Lokalbutikkene er viktige i distriktene, både i forhold til handel, trygghet og nærhet. Vi vil derfor styrke ordningen med 400.000,- kommende år. Dette betyr at den totale potten i 2023 vil være på 1 million kroner, sier Eriksen.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, med mål om å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde.