Due-problemet ved Nerstranda vokser: – Kunnskap og folkeskikk er eneste løsningen

foto