Faktasjekk: Nei, Tromsø har ikke fått 1,6 milliarder i «friske penger» fra staten