Denne torpedo-lignende dronen skal holde farvannene utenfor Tromsø trygge