UiT-avdelinga som skulle stå klar i 2017 er fortsatt ikke ferdigstilt: – En skandale

FRUSTRERT AV FORSINKELSER: UiT-rektor Dag Rune Olsen (til venstre) og UiT-direktør Jørgen Fossland fortviler over flere år med forsinkelser fra Statsbyggs side. At avdelinga for dyreforsøk i Tromsø fortsatt ikke står klar har hatt store faglige, personalmessige og økonomiske konsekvenser, ifølge universitetsledelsen. Foto: Ronald Johansen/Håkon Steinmo