Se regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fra klokken 12.00