I disse områdene kobles strømmen ut i løpet av uka