Fylkeskommunen stiller med 2,5 millioner kroner for å utvikle miljøvennlige hurtigbåter

foto