Varsler streik i kommunen: – Vi vil skjerme førstelinjen i helse- og skolesektoren på grunn av covid-19

foto