Av: Trond Karlstrøm

Vegvesenet kontrollerte 88 tungbiler – fire fikk kjøreforbud

foto
Én av de kontrollerte tungbilene ble ilagt bruksforbud på grunn av stor avrenning av fiskevann fra lasten. Foto: Statens vegvesen