Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale mot den 22 år gamle tromsømannen som har vært siktet for overgrep mot 69 gutter og seks jenter.

I begynnelsen av desember i fjor var saken ferdig etterforsket etter 179 avhør av vitner og fornærmede og mannen har sittet varetektsfengslet siden mars i fjor – da etterforskningen startet.

Tiltalen mot mannen er på 15 sider og omfatter 23 tiltalepunkter. Hovedforhandlingene er berammet til 6. februar og det er satt av seks uker til saken.

Brukte internett

Overgrepene skal ha funnet sted mellom 2010 og 2016 – altså fra mannen selv var 16 år gammel.

Han er tiltalt for å ha hatt samleie eller seksuell omgang med flere personer under 14 år mellom 2010 og 2014, samt å ha hatt seksuell omgang med flere personer under 16 år. Totalt er det her snakk om syv fornærmede.

Den aller største delen av overgrepene skal derimot ha skjedd over internett.

Later som han var 15 år og jente

Mannen skal ha fått en rekke personer under 14 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv via bilder og filmer som han skal ha fått tilsendt på Facebook Messenger.

Mannen skal også ha forledet flere fornærmede under 16 år og under 14 år til å utføre seksuelle handlinger på bilder eller video, blant annet ved å utgi seg for å være ei jente på 15–16 år. Den falske identiteten skal ha vært både "Sara Marie Larsen" og "Julie Nilsen".

– Politiet har sikret en lang rekke chat-samtaler som saken i stor utstrekning bygger på, forteller statsadvokat Gøril Lund.

– I disse samtalene fremgår det hvordan han tilnærmer seg de unge guttene. Det er mye av føringen at de tror det er en jente som sitter i andre enden – ei jente som er 15 år, litt eldre enn dem.

Overgrepene via internett skal i all hovedsak omhandle gutter.

Bilder sendt videre

Lund sier at chatsamtalene med de fornærmede ikke skal bestå av trusler.

– Mange har ikke visst at de har blitt lurt før det ble en politisak av dette. Det er belastende for de unge som nå føler seg lurt, mener hun.

Flere av bildene og videoene mannen skal ha mottatt, skal han også ha vist videre til andre.

– Dette skal ikke ha skjedd i stort omfang, men det er en del bilder han skal ha fått fra jenter som han siden har brukt når han har tilnærmet seg gutter på nettet, sier Lund.

Mannen skal også ha forsøkt å forlede flere personer under 16 år til å sende bilder eller video av seksuell karakter, uten at han lyktes med dette.

Oppbevaring

Det at mannen skal ha forledet de ovennevnte personene til å ta bilder eller videoer av seg selv i seksualiserte situasjoner, fører også til at han er tiltalt for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Ved flere anledninger skal han ha instruert de fornærmede i hva de skulle gjøre.

Han skal også ha tatt opptak av Skype-samtaler, selv tatt bilder og selv filmet.

Mannen er også tiltalt for å ha lastet ned eller mottatt fra ulike fildelingskanaler et stort antall bilder og videoer som seksualiserer barn i alderen 0 til 18 år.

– Det er funnet en del materiale, men jeg vet ikke hvor mye det er snakk om ennå, sier statsadvokat Lund.

Fremstilles for ny varetektsfengsling

Videre opplyser hun at det er for tidlig å si noe om straffepåstand.

– Vi har ikke mottatt rettssakkyndig rapport ennå, men skal få den i løpet av uken. Det er tatt forbehold i tiltalen om at det kan bli påstand om forvaring, og her vil rapporten kunne være førende.

Videre sier Lund at det vil få betydning at mannen selv har vært nær den seksuelle lavalderen da han skal ha utført flere av lovbruddene.

– Det vil komme opp under hovedforhandlingene. Noen av de fornærmede jentene karakteriserer forholdet med tiltalte som et kjærlighetsforhold.

Tiltalte fremstilles for ny varetektsfengsling i dag.

foto
STATSADVOKAT: Gøril Lund. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen