Her vil de ha 100 nye parkeringsplasser

Direktør i Tromsø havn, Halvar Pettersen, er optimist med tanke på fremdriften til fiskerihavnprosjektet i Breivika nord. Her viser han fram en illustrasjon av prosjektet ved en tidligere anledning Foto: Kjetil Vik