Det bygges ny pumpestasjon i Kvalsundtunnelen, og fra og med tirsdag må kjørebanen innsnevres grunnet arbeidet.

– Bilistene må vente i kanskje 15 minutter på å kjøre gjennom tunnelen. Det vil stå noen i hver ende av tunnelen som gir signal når bilistene kan kjøre etter ledebilen, sier byggeleder i Statens vegvesen, Steinar Larsen.

Kvalsundtunnelen går mellom Kvaløya og Ringvassøya. Det er mellom 7:00 og 17:00 bilistene må følge ledebilen.

– Når det ikke pågår arbeid i tunnelen er det ikke behov for ledebil. Da har de som kommer fra Ringvassøya vikeplikt for dem som kommer imot, sier Larsen.

Den nye pumpestasjonen som skal pumpe vekk vann har en prislapp på 30 millioner kroner. Det er Statens vegvesen som utfører arbeidet på vegne av fylkeskommunen. Kollonekjøringen vil vare fram til 25. august.

Det har også vært arbeid i Kvalsundtunellen tidligere i år.