Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget for Breivika havn

Foto: Ronald Johansen