Fryktet streik i servicenæringa – 188 personer risikerte å bli tatt ut i streik

foto