MDG-Barbara krevde svar etter at Bondens marked trakk seg fra torget

Barbara Vögele (MDG) håper bøndene kommer tilbake til Stortoget eller Storgata. Politikeren, som er representant i kommunestyret og medlem av formannskapet i Tromsø kommune, stilte spørsmål til administrasjonen om prosessen som ledet fram til at Bondens marked valgte å trekke seg fra Stortorget. Foto: Ronald Johansen