MDG-Barbara krevde svar etter at Bondens marked trakk seg fra torget

foto