Gasseksplosjon i hytte på Nonsbu – skadde elever evakuert med helikopter