I dette falleferdige bygget så Olav (67) muligheter – nå reiser han ei hytte åpen for fellesskapet

foto