– Jeg beklager på det sterkeste. Som statsråd er det nødvendig å ha full tillit. Det jeg har fortalt nå fremmer ikke tillit, sier Trettebergstuen på en pressekonferanse.

Kultur- og likestillingsministeren gråt da hun fortalte hva konsekvensen ble:

– Jeg har derfor informert statsministeren om at jeg går av.

Utnevnte venninne

Aftenposten meldte i dag at Renate Larsen ble utnevnt til styret i Operaen tidligere i juni. Larsen er en venninne av Trettebergstuen, og som kulturminister er det hun som har øverste ansvar for utnevnelsen.

På en pressekonferanse forteller hun at dette gjelder flere utnevnelser:

  • Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalgetnovember 2021.

  • Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

  • Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

  • Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

På gråten

Trettebergstuen er på gråten når hun forteller om utnevnelsene av vennen Bård Nylund.

– I det øyeblikket hans navn dukket opp skulle jeg meldt meg inhabil.

Trettebergstuen og Nylund er gode venner, og har blant annet gitt ut bok sammen. Han er også fadder til Trettebergstuens sønn.

«Trettebergstuen er inhabil overfor Nylund, og har aldri vært i tvil om den vurderingen», skriver departementet på sine nettsider.

– Nylund er utnevnt to ganger i mitt departement selv om jeg er inhabil, sier Trettebergstuen.

– Jeg er flau, jeg er lei meg og skammer meg over å ha satt meg selv i denne situasjonen her. Men jeg mener det er riktig å ta konsekvensen av mine brudd og gå av, sier hun.

Fadder og venn

Tina Stiegler er også en nær venn av Trettebergstuen, som nevnte Stieglers navn allerede i den innledende habilitetssamtalen med departementsråden like etter at hun tiltrådte som kultur- og likestillingsminister.

«Trettebergstuen er fadder til Stieglers barn. Trettebergstuen er inhabil overfor Stiegler, og har aldri vært i tvil om den vurderingen», skriver departementet på sine nettsider.

Renate Larsen og Trettebergstuen møttes for første gang i et bryllup i 2016, og begynte å omgås fra 2018. «De er med i en vennegjeng på fem som møtes to-tre ganger i året og har jevnlig dialog», skriver departementet.

Trettebergstuen vurderte seg først som habil overfor Larsen, men «har etter bistand fra embetsverket konkludert med at hun er inhabil overfor Larsen».

Foto: Tore Kristiansen. / VG

Regjeringskilder sier til VG at det ikke ligger an til at det fredag kommer til å ble utnevnt en ny kultur- og likestillingsminister fredag.

– Feil forståelse

Under pressekonferansen ble Trettebergstuen spurt av NRK om hvordan hun kunne bomme så kraftig på habilitetsreglene etter så lang tid i politikken - for eksempel når Bård Nylund er en venn av henne, og får et betalt verv i en underliggende etat hun styrer.

– Jeg har vært klar over at jeg har vært inhabil i forhold til Bård Nylund. Han skulle aldri vært verken nevnt eller foreslått eller utnevnt under meg. Men jeg har altså hatt en feil forståelse av måten man håndterer habilitetsregelverk på, og jeg har trodd at man kunne drøfte navn og også foreslå navn selv om man var inhabil, og dette beklager jeg, sier hun.

På spørsmål fra VG om når hun bestemte seg for å trekke seg, svarer hun at hun tok beslutningen torsdag. Hun sier hun tok beslutningen selv.

– Du sa at departementsråden sa at Bård Nylund ikke kunne nevnes fordi han var en nær venn av deg. Hvorfor førte ikke dette til at du vurderte å be om habilitetsvurderinger?

– Jeg trengte ingen habilitetsvurdering på Bård Nylund, fordi jeg fra jeg tiltrådde har vært klar på at jeg er inhabil overfor Bård Nylund. Det jeg ikke har vært klar på, og ikke hadde forstått, er at man heller ikke kan nevne eller foreslå navn, sier hun.