Åpnet egen butikk som 19-åring – nå stenger Jenny dørene