Regjeringen vil ha lov for å unngå at barnefamilier på utenlandsferie havner i koronafelle