Alle evakuerte i Telthusbakken i Oslo kan flytte hjem igjen

foto