NCC Industry AS planlegger å montere en mobil asfaltfabrikk på Olavsvern, og er i forhandlinger med Olavsvern Group som eier den tidligere orlogsstasjonen, går det fram av en e-post til kommunen.

Må være operativ innen mai

Fabrikken skal fundamenteres på mobile stålelementer, og to områder er aktuelle for plassering.

– Fabrikken må være operativ innen 15. mai. NCC disponerer flere typer mobile anlegg, det er ikke bestemt hvilken fabrikk som skal til Olavsvern, heter det.