12 ansatte ved kulturkontoret i Lier kommune har tilbrakt tre dager i Tromsø for å se på arbeidet kommunen har gjort innen friluftsliv, kultur, idrett og frivillig arbeid.

– De kom hit for å møte dem som driver friluftsliv, nærmiljø og folkehelse og fikk se hvordan vi jobber med å tilrettelegge gjennom anlegg og aktivitet. Da er blant annet Charlottenlund, turstien rundt Sydspissen, Telegrafbukta og Tvibit opplagte plasser vi har tatt dem med til, sier Henriette Jordheim, landskapsarkitekt og prosjektleder for Nye Charlottenlund i Tromsø kommune.

De besøkende fikk også se den nye sherpatrappen til Fjellheisen.

Foregangskommune

Besøket fra Buskerud fikk en rundtur i den nye frilufts- og aktivitetsparken på Charlottenlund, som skal stå helt ferdig i løpet av høsten.

– Tromsø kommune er en foregangskommune fordi vi er så flinke å tilrettelegge for friluftsliv. Lier er også veldig flinke, men de vil bli enda bedre med tilrettelegging og kommer derfor hit for å hente inspirasjon, utdyper Jordheim.

– De syntes at alt vi har fått til innen kultur, frivillighet og aktiviteter var kjempefint, sier hun om tilbakemeldingene fra besøket.

Ser mot Tromsø

Henrik Romsaas, prosjektleder for Tromsømarkaprosjektet i Tromsø kommune, forteller at det er spesielt hyggelig at folk kommer sørfra og til Tromsø for å hente inspirasjon.

– Tendensen er ofte motsatt, så det er veldig artig at de ser til Tromsø. Det kan vi slå oss litt på brystet for. Og så har vi også en del å lære av dem med tanke på tilrettelegging av friområder, for eksempel ved bruk av friluftstoaletter og bruk av skjærgården, sier Romsaas som understreker at det å ha kontakter i andre kommuner både i og utenfor Norge er kjempeviktig.

– Vi i kommunen har blant annet vært i Drammen, København og Malmö tidligere for å bli inspirert. Å reise rundt på den måten er kjempeviktig, sier han.

Imponert

Blant de besøkende fra Lier kommune var idretts- og friluftskonsulent Ingrid Buck.

– Vi er kjempeimponert over all kulturen som finnes i Tromsø. Alt virker veldig profesjonelt, og vi har truffet så mange imøtekommende og dyktige mennesker som gjerne deler erfaringene sine med oss. Vi har blant annet vært på sherpastien, på Perspektivet Museum og ute i friluftsområdene. Vi har lyttet til hvordan ting fungerer og fått se det i praksis, og vil gi noe tilbake ved å sende tips og råd tilbake om hvordan vi jobber med kultur i Lier, sier Buck.