Det er styringsgruppa i Trafikknett Tromsø som har vurdert hvilke av de 24 opprinnelige alternativene man bør se nærmere på. Etter folkemøter og ordinære høringsinnspill har de vurdert forslagene ut fra måloppnåelse, kostnader og konsekvenser.

Stort engasjement

– Dette er forbindelser som er avgjørende å få på plass for å løse vekst og fremtidige trafikkutfordringer i Tromsø. Jeg er glad for at det har vært et stort engasjement. Vi tar med oss videre de mange gode innspillene som er kommet, sier byråd for byutvikling og leder for styringsgruppa, Britt Hege Alvarstein, i en pressemelding.

Styringsgruppa anbefaler å gå videre med tre alternativer hver for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. I tillegg skal et alternativ som kombinerer begge vurderes, står det i pressemeldingen.

De viktigste stikkordene for fremtidens trafikkavvikling i  et 2030-perspektiv er miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Alternativene man nå sitter igjen med, er også vektet mot byutvikling, landskap, nærmiljø og friluftsliv.

Konsekvensutredes

Videre skal de syv ulike alternativene konsekvensutredes, hvor man undersøker grunnforhold og dermed får et bedre bilde av kostnader og realismen i hvert alternativ, skriver Alvarstein i pressemeldingen.

Deretter vil Transportnett Tromsø komme med en anbefaling til trasé, som skal behandles av kommunestyret.

– Målet er at vi politikere kan samles om den beste løsningen. Vi jobber for at kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya skal være godkjent av kommunestyret innen 2015, sier Alvarstein.