Tirsdag holder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en maratonhøring om habilitetssakene som har herjet norsk politikk det siste året.

Der ble først eksstatsminister Erna Solberg grillet – før tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ble stilt til veggs fra klokken 10.15.

Hun måtte i sommer gå av etter det ble avslørt at hun hadde gitt styreverv til to av sine venner.

Trettebergstuen avviser at hun utnevnte sine venner på tross av advarsler – slik Jonas Gahr Støre hevdet da hun gikk av.

– Jeg har ikke utnevnt mine venner etter advarsler. Jeg har ikke med viten og vilje brutt regelverket eller trosset mitt eget embetsverk, slik inntrykket uomtvistelig er hos mange. Inntrykket som ble skapt er feil, sier hun.

Erna Solberg i høring: Burde spurt og gravd mer

HAR GJORT FEIL: Anette Trettebergstuen erkjente til kontrollkomiteen at hun har gjort feil. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Er det statsministeren sier feil? ble Trettebergstuen spurt.

– Jeg har ikke blitt advart. Jeg kan ikke si hva statsministeren legger i de ordene. Det etterlatte inntrykket er at jeg har trosset advarsler og eget embetsverk. Det har vært med på å gjøre saken min mer belastende, sier hun.

– Det er statsministerens som må svare for hva han legger i begrepene.

Hun ber Støre komme på banen selv for å forklare hva han mener når han hevder at hun ble advart.

– Vil det ikke være naturlig å undersøke mer om hvordan statsministeren kan si dette? spurt Høyres Svein Harberg.

– Når jeg sier at jeg ikke vet hva som lå til grunn for at statsministeren valgte de ordene, så er det fordi han må svare selv.

KRITISERES: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Tore Kristiansen / VG

Kritiserer Støres opplæring

Hun mener at opplæringen fra Statsministerens kontor (SMK) ikke var god nok.

– Jeg mener bestemt at det burde vært lagt vekt på hvordan habilitet burde vært håndtert rent prosessuelt. Det ble ikke omtalt eller rørt ved i opplæringen vi fikk, sier Trettebergstuen, og legger til:

– Den kan bli bedre.

Hun sier at hun trodde det var lov å foreslå navn, så lenge man gikk ut av begrunnelsen da personen ble utnevnt.

Hun sier at hun først ble klar over at det hun mener er praksis i Kulturdepartementet er feil, i et møte med Statsministerens kontor (SMK).

Departementsråden har tidligere sagt at Trettebergstuens beskrivelse er feil.

– Kunne ikke foreslå navn

– Jeg tror ikke at departementsråden og jeg har en veldig ulike forståelse av hvordan ting ble praktisert.

– I departementet ble det praktisert at man kunne foreslå personer en er inhabil for, men måtte fratre slik at man ikke var med i vurderingen eller utnevnelsen. Departementsråden redegjorde dette for SMK, sier hun.

– Men juristene på SMK mente at man heller ikke kan foreslå navn, sier hun.

Uenig om advarsel

Trettebergstuen sier at hun ikke husker noe advarsel, men forklarer det hun mener kan ha skjedd slik:

– Som det står i tidslinjen på regjeringen.no så forekom det en samtale mellom meg og departementsråden på et tidspunkt. Jeg husker ikke denne samtalen, men finner ingen grunn til å betvile at samtalen fant sted, sier hun.

– Vi var i en situasjon der vi lette etter noen til mannsutvalget. Jeg og departementsråden har ifølge tidslinjen snakket om et navn til Mannsutvalget. Jeg har nevnt at Bård Nylund kunne passet inn, så har hun sagt at det passer dårlig, fordi han er din venn. Da ville du vært inhabil for hele utvalget. Ok, da går vi videre, sa jeg da, sier hun nå.

– Det kan godt hende det refereres til dette. Det var ikke en advarsel, slik det fremstilles, sier hun.

KONTROLLØRER: Høyres Svein Harberg, kontrollkomitéleder Peter Frølich (H) og komitésekretær Hanne Koll Larsen. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Nært vennskap

Trettebergstuen sier at hun har fullt og helt ansvar for utnevnelsen av Nylund – som hun mener var feil.

Hun var også med i vurderingene knyttet til venninnen Tina Stiegler, som var innstilt til et styreverv ved Den Nationale Scene (DNS). Initiativet ble stoppet etter innvendinger fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Flere komitémedlemmer spurte om det betyr at departementsrådens beskrivelse av praksis er feil.

– Vanligvis er det ikke departementsråden som følger opp prosessene. Det er folk i fagavdelingene, som sjekket ting innom meg. Jeg visste ikke at det var skjedd noen innstilling, men etter at det kom tilbake med påtegnelse, så vet jeg at departementsråden kom inn i det, svarer Trettebergstuen.

Trettebergstuen sier at hun da ble enige med departementsråden om å ikke utenvne Stiegler, fordi hun da ville vært inhabil i alle saker om DNS.

Mener det eksisterer tvil

Trettebergstuen sier at hun har blitt klar over at man ikke kan være med i vurderinger av folk man er inhabile for.

Hun mener likevel det er uenighet i juridiske miljøer om du kan foreslå navn, uten å bli inhabil.

– Jeg vet at jeg ikke gjorde nok for å sette meg inn i habilitetsregelverket, sier hun.