– Fremdeles en målsetting å realisere Nord-Norgebanen