Torgeir slakter Gunnars strategi: – Man har akseptert å bli dårlig behandlet

foto