Kaller boligmarkedet i Tromsø «råttent»: – Tidsinnstilt bombe

foto