Nå har Egon fått skjenkebevilling

INNVILGELSE: Egon har flere ganger søkt om å få servere alkohol på Jekta, men har alltid fått avslag. Denne gangen ble søknaden godkjent. Foto: Ronald Johansen