23. mai var planlagt byggestart for det nye helsehuset i Breivika. Entreprenøren har imidlertid måttet vente på at kommunen og fylkeskommunen skulle bli enige om makebytte av tomter.

Kontrakten mellom Tromsø kommune og entreprenøren Skanska Husfabrikken har en hjemmel som gjør at entreprenøren kan fakturere kommunen per dag dersom arbeidet må utsettes fordi det formelle ikke er klart.

Kommunens prosjektleder Jan Erik Johnsen og assisterende prosjektleder Frank Dale kunne da iTromsø torsdag var på omvisning på tomta bekrefte at et krav var varslet og at kravet ville ligge på 950.000 kroner pluss moms.

Rett til krav

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen har ikke kjennskap til på hvilken måte kravet er fremmet. Ifølge ham kan det være snakk om et krav om utbetaling eller en synliggjøring av utgifter. Han bekrefter imidlertid overfor iTromsø at kontrakten har en slik hjemmel.

– Uten tvil er det slik at den gir rett til å fremme et slikt krav, sier Olsen.

Han forklarer videre at kommunen nå må gå i forhandlinger med entreprenøren om hvordan et eventuelt krav skal inndekkes.

– Det er bestandig sånn at det ligger inne marginer for uventede hendelser. Så det betyr ikke nødvendigvis at totalkostnadene ved prosjektet øker med de beløp man nå må betale i forsinkelsesgebyr, forklarer han.

– Naivt

Helga Marie Bjerke (KrF) tok opp spørsmålet om kontrakten og døgnmulkter i kommunestyret på onsdag. Finansbyråd Jens Ingvald Olsen kunne ikke da si hvorvidt kommunen kom til å motta regning fra entreprenøren. Bjerke er ikke fornøyd med svaret:

– Det er naivt av finansbyråden å tro at entreprenøren ikke vil sende en regning, sier hun til iTromsø.

Ifølge Jens Ingvald Olsen var ikke kommunen klar over at fylkeskommunen ikke ville tillate byggestart 23. mai. Han viser til at det i intensjonsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen, som ble inngått i februar 2015, står eksplisitt at Tromsø kommune skal kunne gjennomføre en anbudsprosess.

– Enhver anbudsprosess ender jo som regel opp med byggeprosjekt, konstaterer Olsen.

Han forteller at fylkeskommunen hele tiden har vært informert om anbudsprosessen og at de visste om kontrakten som ble inngått med Skanska i november i fjor.

– Vi har forholdt oss til det som sto i intensjonsavtalen, og har forutsatt at det nåværende fylkesrådet også har forholdt seg til den, sier Olsen.

I gang

– Jeg beklager veldig sterkt at vi ikke fikk tilgang på helsehustomta 23.mai, men vi er godt fornøyd med at det er inngått kontrakt slik at byggestart er kommet i gang for et svært viktig tilbud for pasienter i Tromsø, sier Olsen.

Bjerke mener det er kritikkverdig at det ble inngått en kontrakt med startdato før alt var avklart, men presiserer at hun er glad for at helsehuset nå blir bygget:

– Problemet er at man her signerer en kontrakt som gjør at vi får større utgifter enn vi måtte ha hatt, sier hun.

Uenig med byråden

Fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen (KrF), er ikke enig i Olsens fremstilling av saken og mener fylkeskommunen nå har strukket seg langt for å berge kommunen ut av en vanskelig situasjon.

– Dersom Jens Ingvald Olsen mener at han var ukjent med at de ikke hadde rett til å starte gravingen, må jeg minne ham på at jeg allerede i desember i fjor tok kontakt med ham for å gjøre ham oppmerksom på at tomta var vår og at det kom den til å være til vi ble enige om det intensjonsavtalen la til grunn at vi skulle bli enige om. Avtalen handlet ikke bare om Tromsø Kommunes behov, men også om Troms Fylkeskommunes behov. Begges behov skulle ivaretas, sier hun til iTromsø.

Kristiansen forteller at de sent fredag ettermiddag 20.mai mottok oppstartsmelding om graving mandagen etter, og at hun da umiddelbart tok kontakt med byråden per telefon.

Hun benekter at det i intensjonsavtalen lå et klarsignal om byggestart fra fylkeskommunens side:

– Om vi ikke er enige om noe så sentralt som pris, er det heller ingen avtale.

Hun forklarer:

– Vi kan være enige om at jeg skal få kjøpe bilen din, og at vi skal forhandle om pris. Om jeg, før vi er blitt enige om denne prisen, henter bilen, kjører av gårde og vraker den, har det betydning for hvilken pris du deretter kan forvente å oppnå. Din eneste andre salgsmulighet er redusert til vrakpanten. Så urimelig er Tromsø Kommunes forventning om å få tiltre uten forutgående enighet om pris, sier Kristiansen.