Jeg tror ikke at de som først kom fram med ideen om plassering av badelandet på Templarheimen, så for seg problemene med trafikk og at voldtekten av Tromsømarka ble så voldsom. At ideen seinere er applaudert politisk og av noen andre etter god tid til vurdering, er vanskeligere å forstå. Det ser ut som bussene på Dramsveien skal ta av fra Grønnåsen kirke og gå etter en ny veg langs lysløypa fram til Templarmeimen og videre ned til Dramsveien.

Badelandet ser til å være plassert så langt ut på Skistadioen for å få mest mulig parkeringsplass foran badet. Plassering av badelandet ut på skistadionen ødelegger skistadioen og skiskytteranlegget og det sperrer også for den mest brukte del av lysløypa forbi Templarheimen, Lysløypa fra Prestvatnet til Templarheimen/Dramsveien over Skistadionen, er den minst utfordrende del av hele lysløypetraseen og dermed mye brukt av eldre og andre brukere med mindre skiferdigheter.

Det var visst bygartner Sundstrøm som fremmet tanken om ei fredet stripe etter høydedraget langs hele Tromsøya. Dette har korka seg sør for Prestvatnet, men nordover er det rimelig bra. En velsigna gjeng frivillige greide å lure fram en trase fra Charlottenlund vest for Prestvatnet og fram til Hansmarka og Bakolsen.

Det har vært gjort mange forsøk på inngrep, men det har alltid vært stort flertall for å bevare den grønne stripa langs høyededraget. Ei 10 – 12 km lang tur-returløype langs høydedraget er genialt. De fleste som bor på øya kan etter arbeidstid ta skiene på nakken og gå noen hundre meter før de tar skiene på og gå opp til lysløypa. Tur-returløype gir brukerne anledning til å velge den del av løypa som passer ferdighetsnivå og behov. Er det noen som må bruke bil, finnes det mange parkeringsmuligheter i nærheten av lysløypa.

Fra den første lysløypestubben ble anlagt over Doktordalen er det mange frivillige som har bidratt med utvidelse av lysløypa og utbedring av traseen. En vesentlig del av lysløypa følger vanntraseen. I de siste årene har vi fått en turboleder av Tromsømarka og bruk av offentlige midler. Lysløypetraseen utvides og forbedres stadig for at det skal gis plass for alle brukere. Det legges til rette for og prepareres egen trase for gående og syklende på østsida av skitraseen. Med den store ferdselen en har langs hele traseen av trimmere og folk som skal til og fra arbeid, håper en at utbedringen får fortsette og at ikke et badeland skal ødelegge for en god trase. At badelandet ødelegger for langrenn, bedriftsrenn, onsdagsrenn og skiskyting er innlysende.

Det er ikke bare å si at en kan finne nye områder for langrenn og skiskyting, Det vil bety nye inngrep i Tromsømarka med anlegg, traseer, veier og parkeringsplasser som vil sperre for den allmenne ferdsel langs høydedraget.

Om badelandet på død og liv må ligge på Templarheimen må det vel kunne trekkes mot åsen på østsida av fotballbanen slik at parkeringsplassen kom mellom badelandet og Skistadion. Aller helst så en at en kunne finne en annen plassering av badelandet. Et sted som lå bedre til trafikkalt. Det blir for dumt å si at badelandet må plasseres på Templarheimen fordi noen allerede har brukt 70 millioner på plasseringen der.