Gikk på nederlag etter flere timers debatt – slik skal Troms styres