Donerte sokkelen til kunstmuseet – ble ødelagt av kommunen

foto