Utbygger krevde 55.000 kroner i sakskostnader av forsvarsmuseet

STRØM OG EIENDOM: Fløylia AS lovde å fikse strømkabelen de kuttet, men fremdeles står kommandobunkeren til forsvarsmuseet uten strøm. Museet hevder det skyldes at de ikke er villige til å selge eiendom til 215 kroner kvadratmeteren. Foto: Victor Nicolai Omma