– Vi vil lære ungdommene å bruke HELE klippfisken, ikke bare fileten