Fra 1. januar 2014 plikter du som utleier å fremvise dokumentasjon på gjennomført radonmåling.

– Dette utvider rettighetene til leietakere, sier Yri, som er rådgiver hos Miljørettet helsevern i Tromsø kommune.

Endringene i Strålevernforskriften som trer i kraft på nyåret gjør at leieboere kan kreve dokumentasjon på radonnivå. Dersom utleier nekter, kan leieboer ta kontakt med kommunen og få hjelp derfra.

– Sett i gang

Målingen tar minst to måneder. Dermed haster det med å komme i gang for dem som ønsker å starte nyåret med tilnærmet radonfri samvittighet.

– Kommunen har opprettet avtale med en leverandør av målere til gunstig pris. Du trenger minst to målere i hver bolig, sier Yri, og legger til at det bare er å besøke nettsidene eller kontakte kommunen direkte former informasjon.

Nødvendige tiltak

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal alltid være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

– Denne tiltaksgrensen er viktig å få med seg. Dersom du er litt over grensen, kan det være det holder med enkle tiltak, som økt ventilasjon og luftgjennomstrøm.

Dersom du befinner deg mye over tiltaksgrensen, kan det bli nødvendig med mer kostnadskrevende tiltak, som utlufting under husgrunnen.

Konsekvenser

Noen akutte konsekvenser for dem som ikke har målinger klare 1. januar blir det ikke. Men det forventes at folk tar oppfordringen på alvor.

– Økt risiko for lungekreft er en av de bekreftede langtidseffektene av radongass. Derfor er det viktig at man måler med jevne mellomrom, og ser at de tiltak man eventuelt setter til verks fungerer.

Som radonkartet til Tromsø kommune viser, er det særlig på Kvaløya at forekomstene av radongass er høye. Selv nye boliger som har fulgt gjeldende forskrifter om radon duk under huset bør gjøre målinger, da duken kan ha fått skader i byggeprosessen.

foto
iTromsø 9. april 2013 Foto: NewsConductor